Flyday.hk - POPme!
Flyday.hk
@rss11082
308 Subscribers
低成本旅遊情報網 rss http://flyday.hk
Flyday.hk - POPme!
1534514779
坐五星航空去台北!連稅千一咋!仲可以早去晚返!10至11月出發,來回台北$669 – 長榮航空 https://flyday.hk/60084/
坐五星航空去台北!連稅千一咋!仲可以早去晚返!10至11月出發,來回台北$669 – 長榮航空

https://flyday.hk/60084/ - POPme!
1534507617
紙醉金迷不夜城!連稅3千1有找!10月出發,來回拉斯維加斯$2,214 – 美國航空 https://flyday.hk/60091/
紙醉金迷不夜城!連稅3千1有找!10月出發,來回拉斯維加斯$2,214 – 美國航空

https://flyday.hk/60091/ - POPme!
1534464408
最後一回喇!買去程送回程第三擊!19年7月15日前出發,來回台灣$328、東南亞$398、韓國$598 起 – HK Express https://flyday.hk/60065/
最後一回喇!買去程送回程第三擊!19年7月15日前出發,來回台灣$328、東南亞$398、韓國$598 起 – HK Express

https://flyday.hk/60065/ - POPme!
1534428386
曼谷有平飛!包30KG行李!10月31日前出發,來回曼谷$1,289 – 國泰航空 https://flyday.hk/59999/
曼谷有平飛!包30KG行李!10月31日前出發,來回曼谷$1,289 – 國泰航空

https://flyday.hk/59999/ - POPme!
1534421221
平遊摩洛哥白色之城!聖誕跨年都有平!19年1月24日前出發,來回摩洛哥卡薩布蘭加$3,330 – 阿提哈德航空 https://flyday.hk/60071/
平遊摩洛哥白色之城!聖誕跨年都有平!19年1月24日前出發,來回摩洛哥卡薩布蘭加$3,330 – 阿提哈德航空

https://flyday.hk/60071/ - POPme!
1534378013
激筍飛!久違連稅千三平飛!19年1月28日前出發,來回曼谷$1,050 – 阿聯酋航空 https://flyday.hk/60019/
激筍飛!久違連稅千三平飛!19年1月28日前出發,來回曼谷$1,050 – 阿聯酋航空

https://flyday.hk/60019/ - POPme!
1534342007
國泰破底價!兩大高質航空澳洲優惠!直航連稅唔使四千!19年6月30日前出發,來回澳洲$2,915 起 – 國泰/澳洲航空 https://flyday.hk/60018/
國泰破底價!兩大高質航空澳洲優惠!直航連稅唔使四千!19年6月30日前出發,來回澳洲$2,915 起 – 國泰/澳洲航空

https://flyday.hk/60018/ - POPme!
1534331180
夏日狂賞機票優惠!遊紐西蘭美景!港航來回大阪$1,742、新航布里斯班$2,448、新西蘭航空基督城$4,707 起 – ZUJI HK https://flyday.hk/60013/
夏日狂賞機票優惠!遊紐西蘭美景!港航來回大阪$1,742、新航布里斯班$2,448、新西蘭航空基督城$4,707 起 – ZUJI HK

https://flyday.hk/60013/ - POPme!
1534327580
港航勁減優惠!日越泰最抵玩!來回胡志明市$570、曼谷$900、首爾$920、沖繩$950、東京/大阪$1,250 – 香港航空 https://flyday.hk/60040/
港航勁減優惠!日越泰最抵玩!來回胡志明市$570、曼谷$900、首爾$920、沖繩$950、東京/大阪$1,250 – 香港航空

https://flyday.hk/60040/ - POPme!
1534295210
買去程送回程第二擊!台灣連稅六百!19年7月15日前出發,來回台灣$138、東南亞$158、日本$238 起 – HK Express https://flyday.hk/60005/
買去程送回程第二擊!台灣連稅六百!19年7月15日前出發,來回台灣$138、東南亞$158、日本$238 起 – HK Express

https://flyday.hk/60005/ - POPme!
1534251981
北非大冒險!探索地中海古文明!聖誕新年都有平!10月至19年2月出發,來回突尼斯$2,780 – 漢莎航空 https://flyday.hk/59971/
北非大冒險!探索地中海古文明!聖誕新年都有平!10月至19年2月出發,來回突尼斯$2,780 – 漢莎航空

https://flyday.hk/59971/ - POPme!
1534248380
好少賣咁平!直航連稅5千2咋!19年6月13日前出發,來回倫敦$4,011 起 – 國泰航空 https://flyday.hk/59988/
好少賣咁平!直航連稅5千2咋!19年6月13日前出發,來回倫敦$4,011 起 – 國泰航空

https://flyday.hk/59988/ - POPme!
1534205226
全年台灣平飛再臨!大量航班任揀兼包30KG行李!19年3月31日前出發,來回台灣$803 起 – 中華航空 https://flyday.hk/59957/
全年台灣平飛再臨!大量航班任揀兼包30KG行李!19年3月31日前出發,來回台灣$803 起 – 中華航空

https://flyday.hk/59957/ - POPme!
1534176410
Fanfares 7個城市及3個套票特價!來回首爾$1,380、開恩茲$3,480、華盛頓$3,800、哥本哈根$3,980、3日2日套票曼谷$1,680 – 國泰/港龍航空 https://flyday.hk/59985/
Fanfares 7個城市及3個套票特價!來回首爾$1,380、開恩茲$3,480、華盛頓$3,800、哥本哈根$3,980、3日2日套票曼谷$1,680 – 國泰/港龍航空

https://flyday.hk/59985/ - POPme!
1534169221
傳聞極光爆發聖地!前進北極圈!11月出發,來回俄羅斯摩爾曼斯克$3,500 – 俄羅斯航空 https://flyday.hk/59954/
傳聞極光爆發聖地!前進北極圈!11月出發,來回俄羅斯摩爾曼斯克$3,500 – 俄羅斯航空

https://flyday.hk/59954/ - POPme!
1534161989
快閃靚價!連稅九百飛越南食河粉!12月10日前出發,來回胡志明市$486 – 香港航空 https://flyday.hk/59955/
快閃靚價!連稅九百飛越南食河粉!12月10日前出發,來回胡志明市$486 – 香港航空

https://flyday.hk/59955/ - POPme!
1534118831
Return!買去程送回程!19年7月15日前出發,來回東南亞$398、韓國$598、日本$798 起 – HK Express https://flyday.hk/59917/
Return!買去程送回程!19年7月15日前出發,來回東南亞$398、韓國$598、日本$798  起 – HK Express

https://flyday.hk/59917/ - POPme!
1534118829
哈!最後一回買來回去程1蚊!19年7月12日前出發,來回台灣$399、東南亞$399、韓國$599 起 – HK Express https://flyday.hk/59904/
1534079177
難得咁平!連稅千五有找!9月24日前出發,來回新加坡$969 – 國泰航空 https://flyday.hk/59938/
難得咁平!連稅千五有找!9月24日前出發,來回新加坡$969 – 國泰航空

https://flyday.hk/59938/ - POPme!
1534057578
靚景高加索山脈小國!連稅唔使4千!19年2月28日前出發,來回格魯吉亞第比利斯$3,190 – 土耳其航空 https://flyday.hk/59942/
靚景高加索山脈小國!連稅唔使4千!19年2月28日前出發,來回格魯吉亞第比利斯$3,190 – 土耳其航空

https://flyday.hk/59942/ - POPme!